Nuotolinė pagalba

Paslaugos pavadinimas

Kompiuterio remontas/konsultacijos, prisijungus prie kompiuterio nuotoliniu būdu, 10 min.

Kaina €, be PVM

 9,50

 Komentaras

Suderintu laiku kompiuteris taisomas prie jo prisijungus internetu. Min. 28,51 Eur.